ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης κλειδαριών (access control), μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές θωρακισμένων θυρών, επιτρέποντας εξωτερικό ξεκλείδωμα χωρίς την χρήση κλειδιού. Ανάλογα με το μοντέλο της κλειδαριάς πρόκειται για συστήματα που υπάρχουν ως ενσωματωμένες λειτουργίες της κλειδαριάς (stand alone) και ενεργοποιούνται προαιρετικά με προσθήκη του εκάστοτε περιφερειακού εξαρτήματος, είτε προστίθενται ως εξωτερικά συστήματα διαχείρισης με τις ανάλογες προσθήκες περιφερειακών εξαρτημάτων κατόπιν παραγγελίας.

Showing the single result