ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πιστοποιημένη ασφάλεια στην κλάση 4 -5
Η KOUROSDOORS ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, πιστοποιεί την ασφάλεια των προϊόντων της στην κλάση 4-5 για τις πόρτες Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας όταν υπόκειται σε στατική πίεση και στη συνέχεια σε τεχνικές διάρρηξης με εργαλεία.

Αποδεικνύει την υψηλή ασφάλεια που παρέχει κάθε πόρτα ασφαλείας KOUROSDOORS σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI ENV 1628/1630 – UNI ENV 1627.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος