Αλουμινίου AΛ-10

Αλουμινίου AΛ-10

Description

Αλουμινίου AΛ-10

Αλουμινίου AΛ-10  ΓΡΑΜΜΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2mm ΣΕ ΧΡΩΜΑ RAL