Αλουμινίου AΛ-5

Αλουμινίου AΛ-5

Description

Αλουμινίου AΛ-5

ΣΧΕΔΙΟ W300 ΓΡΑΜΜΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 2mm σε ral