Σχέδια Παντογράφου Μοντέρνα Μ-5

Σχέδια Παντογράφου Μοντέρνα Μ-5

Περιγραφή

Σχέδια Παντογράφου Μοντέρνα Μ-5

Σχέδια Παντογράφου Σε Καρυδια με ανοξείδωτη φασα….