Στην προσπάθεια μας να σας κατατοπίσουμε πως τοποθετείται μια πόρτα ασφαλείας, φωτογραφίσαμε τις κυριότερες φάσεις κατά την διάρκεια μιας ζωντανής τοποθέτησης, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να σας περιγράψουμε και την σωστή στήριξη της πόρτας. Για να επιτύχουμε την σωστή τοποθέτηση απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροσυγκόλληση και μείγμα τσιμέντου με άμμο μπετού και ΟΧΙ«πολυουρεθάνη» που χρησιμοποιείται για τις μεσόπορτες.ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΠΑΧΟΥΣ 12Χ8 ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΕΤΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ) Το σημαντικότερο όλων είναι η εφαρμογή και η τοποθέτηση των προϊόντων μας, η οποία γίνεται με συνέπεια και επαγγελματισμό από εμάς τους ίδιους .                                  

Πιστοποι ητικα Αντιδιαρρηξης πορτας ασφαλειας [ class 4-5 ]

Πόρτες ασφαλείας με πιστοποίηση αντιδιάρρηξης.
Όλες οι θωρακισμένες πόρτες kourosdoors είναι πιστοποιημένες για αντοχή σε προσπάθειες παραβίασης σύμφωνα με το σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627-1.

Επιπλέον έχουν πιστοποίηση αντοχής στον αέρα (Κατηγορία A) και/ή στο νερό (κλάση Ε). Πόρτες που έχουν περάσει συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής στη διέλευση αέρα και/ή νερού.

Οι δοκιμές διεξάγονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, αποκτώντας την πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 42 (αέρας) και UNI EN 86 (νερό).

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΑ
Αντοχή αντιδιάρρηξης ENV 1627-28-29-30 Κατηγορίες 2, 3, 4, 5
Θερμική Διάδοση EN 10077-1 EN 10077-2 EN 14351-1 έως 0,9 W / m2 K
Μείωση θορύβου EN 717-1 EN 140-3 Από 35 dB έως 43 dB
Διαπερατότητα αέρα EN 1026 – EN 12207 Κατηγορίες 2, 3, 4
Υδατοστεγανότητα EN 1027 – EN 12208 Έως την Κατηγορία 8A
Αντοχή σε ανεμοπιέσεις EN 12210 – EN 12211 C 5
Αντοχή σε φωτιά (EI) EN 1634-1 EI2 30 – EI2 60
Αντοχή σε φωτιά (REI) UNI 9723 REI 30, REI 60, REI 90