Μοντέλα θωράκισης

IDEAL 17

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. 17 σημεία κλειδώματος, 11 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανίου 3mm μπροστά στη κλειδαριά (ANDI-DRILL).
Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.

IDEAL 19

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2χιλ πάχος. 19 σημεία κλειδώματος, 13 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανιού 5mm μπροστά στη κλειδαριά (ANDI-DRILL). Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου με βαση παχους 5mm. Μηχανισμός μερικού ανοίγματος ή σταθερός συρτής παχους 20 χιλ.

IDEAL 20

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. 17 σημεία κλειδώματος, 11 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανίου 3mm μπροστά στη κλειδαριά (ANDI-DRILL). Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.

IDEAL 22

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας με υψηλές αντοχές λόγω της πρωτότυπης κατασκευής. Η πραγματική τριπλή θωράκιση σε όλο το μήκος και πλάτος της πόρτας -η κλειδαριά νέας γενιάς – οι κύλινδροι επιλεγμένων εργοστασίων – και ο τρόπος προστασίας των κλειδαριών καθιστούν το μοντέλο IDEAL22απαραβίαστο σε χειροκίνητα διαρρηκτικα μέσα και διαρρηκρικά εργαλεία νέας τεχνολογίας.

Post comment